Med 100 års fartstid er gullsmed Christophersen en sjelden aktør både i gullsmedbransjen og varehandel generelt.  Viktigste to årsaker til dette er full fokus på høy faglig kvalitet og topp kundeservice.

Dette grunnlaget har gjort Gullsmed Christophersen til en institusjon i bransjen i hele Norge.