Historien

1914

Mens første verdenskrig raste i Europa og stormaktene smidde om alt tilgjengelig stål til våpen, satt den 26 år gamle Einar Christophersen optimistisk i gang med å smi sølv om til smykker og skjeer i et lite verksted i Stavanger.

Einar Christophersen.

1915

Unge Christophersen hadde tidlig en forkjærlighet for Sandnes, og allerede i 1915 åpent han en gullsmedbutikk i byen, mens han fortsatt drev sølvsmedverkstedet i Stavanger.
Men ikke lenge etter, samlet han hele virksomheten på et sted, i byen ved Gandsfjorden.

1925

Etter å ha drevet butikk i to forskjellige lokaler i Sandnes, fikk han endelig kjøpt Langgaten 30 i 1925. Her etablerte han butikk i første etasje med vindu ut mot Langgaten, verksted i bakgården og familiebolig i andre etasje.

E. Christophersen 1925.

1939

Men i 1939 døde Einar Christophersen, bare 50 år gammel, og i de neste årene ble bedriften drevet videre av familien.

1942

Etter noen år overtok Einar Christophersen sin eldste sønn, Gaard Christophersen formelt som leder av Gullsmed Christophersen. Gaard ble født i 1917, og var selv utdannet gullarbeider i Norge og Tyskland og hadde allerede tatt seg av verkstedet i årene før farens bortgang.

Gaard Christophersen.

1945

Gaard Christophersen var også en dyktig foretningsmann, og så tidlig store muligheter for økt handel ved å tilby egenproduserte varer. Han gikk blant annet til anskaffelse av spesialverktøy for fremstilling premier og medaljer, noe som ga god fortjeneste i tillegg til produksjon av egne sølvvarer, som ringer til barn og voksne. I 1945 var seks personer ansatt i produksjonen på verkstedet i Sandnes.

Verkstedet i Langgata.

1946

Verkstedet i bakgården i Langgata 30 ble etter hvert for trangt, og fra 1946 leide bedriften produksjonslokaler andre steder i byen. Gaard Christophersen hadde nå startet å utforske mulighetene for å utvide produksjonen til produkter i gull.

1950

Gaard satset nå på opplæring av egne gullsspesialister. Bedriften investerte i spesialverktøy og moderne teknisk utstyr for smykkeproduksjon, og i 1950 hadde verkstedet femten ansatte.

Uslepen og slepen diamant (til venstre). Verkstedet i Langgata (til høyre).

1955

Etter hvert som produksjonen vokste, ble det behov for en mer permanent løsning for produksjonen, og i 1955 kjøpte Christophersen nabotomten til Langgaten 30. Her fikk han bygget en moderne bygg i fem etasjer; et bygg som siden innflyttingen i 1957 har vært butikken sin faste plass i Sandnes sentrum.

Fra produksjonslokalene i 4. etasje i Langgaten. I bakgrunnen står Gaard Christophersen.

1965

Gaard Christophersen hadde en klar visjon for bedriften: å tilby moderne smykker til konkurransedyktige priser med kort leveringstid. Han var dessuten opptatt av til en hver tid å kunne levere eksepsjonell service. For å møte denne visjonen, utvidet de i 1965 kolleksjonen gjennom import av gullvarer. Gaard’s svigersønn, Bengt Bjørnsen, var frontmann for denne import. Gjennom 60- og 70 årene var det gullkjeder som dominerte egenproduksjonen. På det meste var forbruket av gull oppe i 20-30 kilo gull per måned.

Mens Gaard var særlig opptatt av driften på fabrikken og den overordnet visjon, tok hans bror, Einar jr., seg av butikken, som han ledet fra 60 årene frem til midt 90-tallet.

Håndverket på verkstedet.

1980-tallet

Gjennom 80- årene ble butikken drevet videre av familien, og mange av familiens medlemmer var involvert i produksjonen; som gullsmeder, butikksjef eller med på eiersiden.

 Sandnes kommune feire 100 års jubileum. Daværende kronprins Harald får overrakt håndlagt sølvkniv fra E. Christophersen.

Et av gullsmed Christophersen sine mest kjente produkter var et lite hjerte i gull. Så godt som alle gullsmeder i Norge solgte i en periode dette smykket, og etter 75 år hadde det blitt produsert og levert nærmere 500.000 gullhjerter. Det vil si at hver fjerde kvinne i Norge nå eide et Einar Christophersen-hjerte i gull!

Gjennom årene har bedriften utviklet hunredvis av ulike modeller av armbånd, halskjeder, ørepynt, halssmykker, ringer, brosjer og andre artikler i gull. Produksjonen var på det meste oppe i nærmere 90.000 produkter årlig.

Gaard Christophersen døde i 1989 og datteren Kari Bjørnsen og hennes mann Bengt Bjørnsen tok over som eier av bedriften, mens Einar jr. fortsatte som butikksjef.

E. Christophersen A/S 1989 (til venstre). Bengt Bjørnsen (til høyre).

1994

Karsten Bjørnsen, 4. generasjon Gullsmed Christophersen, hadde allerede jobbet deltid på Gullsmed Christophersens fabrikk i Langgaten i flere år. Etter fullført utdannelse i butikk/ledelse og militærtjeneste ble stillingen som butikksjef i Langgaten ledig, og bare 21 år gammel tar han over ledelsen av familiens butikk drift.

2014

I 2014 kunne bedriften feire 100 års jubileum. Det ble feiret med egen jubileumslogo i gull og kake i butikken. I kaken var det gjemt en diamantring, som ble vunnet av en lykkelig kunde.

Karsten Bjørnsen (til venstre). Gullsmed Christophersen (til høyre). Foto: Anneline Ellingsen

2023

Karsten Bjørnsen har nå vært butikksjef i 29 år, og kan skilte med å drive den eldste gullsmeden i Sandnes.

Og historien om Gullsmed Christophersen stanser heldigvis ikke her; Mathias Bjørnsen, 5. generasjons gullsmed, er allerede godt i gang med sitt svennebrev som gullsmed. Unge Mathias besøkte ofte sin farfar på fabrikken på Lura, og har hele livet sett for seg hvordan han selv en dag kunne ta vare på familien sin tradisjon.

Mathias Bjørnsen på verkstedet i Langgata. Foto: Anneline Ellingsen